Beste bezoeker,

Hartelijk welkom op de website van de Gooische Jachtvereeniging!

Nieuwe website online

Uiteraard moet er aan de content kant van de website nog het een en ander gebeuren en daar zullen wij de aankomende weken nog wel even mee bezig zijn. Mocht u feedback hebben over de site, dan horen wij dit uiteraard graag van u. Graag verzoeken wij u in de toekomst de website in de gaten te houden voor eventuele updates en mededelingen.

Mededeling

Helaas heeft het bestuur van de GJV met instemming van de Algemene Ledenvergadering van 4 maart 2014 moeten besluiten alle geplande wedstrijden voor 2014 te annuleren. De afgelopen 2 jaar heeft het zittende bestuur via diverse kanalen getracht nieuwe bestuursleden te werven dit is helaas niet gelukt. Leden van de GJV kunnen nog steeds deelnemen aan alle KNHS wedstrijden onder het lidmaatschap van de Gooische.